home

Psychologisch Advies Centrum  (PAC)

praktijk voor kind, jongere en volwassene

Ada de Groot


Psychologische begeleiding voor kind, jongere en volwassene

Psychologische begeleiding is een vorm van hulp bij psychische klachten, gedragsproblemen of persoonlijkheidsproblematiek.
Wat kind en jongere betreft worden ouders, naar gelang de ernst van de problematiek, zoveel mogelijk betrokken bij dit proces.

pac nijmegen